خرید از ما, سبک زندگی

راهنمای خرید آزمون پی تی ای

پی تی ای ووچر

برای ثبت نام آزمون پی تی شما میتونید به بخش مورد نظر مراجعه کنید.

داوطلبان آزمون در کشور ترکیه میتوانند از ووچر استفاده کنند. ووچر ها دارای دو حالت با قابلیت استرداد و بدون استرداد میباشند.

داوطلبان سایر کشور ها نیز میتوانند با استفاده از کردیت کارت نسبت به ثبت نام اقدام کنند.