پرداخت اپلیکیشن فی سفارت یکی از خدمات ارزپرداز میباشد. شما میتوانید با استفاده از خدمات ما به راحتی نسبت به پرداخت هزینه ویزای خود اقدام کنید.