آزمون های بین المللی

بسیاری از افراد علاقمند به مهاجرت یا ادامه تحصیل در خارج از کشور، جهت قبول شدن در دانشگاه ها یا اخذ اقامت نیاز به داشتن مدارکی مبنی بر گذراندن دوره های زبان انگلیسی یا دوره های خاص بسته به نوع و کشور مقصد دارند. جهت دریافت این مدارک می بایست پس از سپری کردن دوره های آمادگی آن در آزمون هایی که مورد تایید تمامی مراکز دنیا می باشد، شرکت نمایند. شرکت در آزمون های مختلف بین المللی از جمله آزمون های معتبر زبان هستند تا با استفاده مدارک اخذ شده در دانشگاه ها ادامه تحصیل داده و یا کار مهاجرت خود را آسان تر کنند.

آزمون TOEFL.IBT