تاییدیه کوچینگ ICF

فدراسیون بین المللی مربیگری یا کوچینگ (International Coach Federation: ICF) سازمانی غیرانتفاعی است که به مربیگری حرفه ای اختصاص دارد. این سازمان در سال 1995 برای فعالیت در استانداردهای حرفه ای مربیگری تاسیس شد. تاییدیه کوچینگ ICF یک مدرک بین المللی است که توسط این سازمان داده می شود.

فدراسیون بین‌المللی کوچینگ مجموعه ای پیشرو و بزرگترین انجمن از نظر تعداد اعضا در جهان استبرای تضمین جدی بودن و حرفه‌ای‌گری افراد در حوزه کوچینگ، آن‌ها در مورد یادگیری و درک ۱۱ صلاحیت سنجیده و اعتبارسنجی می‌شوند و در ۳ سطح تخصص دسته‌بندی می‌شوند:

  • مدرک کوچ همراه (ACC)، که یعنی فرد یک دوره با گواهی ACSTH یا ACTP در سطح ACC گذرانده است و در آن دوره مطابقت صلاحیت‌های او با استاندارد ICF‌ بررسی و تأیید شده است و ۱۰۰ ساعت هم به صورت عملی کوچ کرده است.
  • مدرک کوچ حرفه‌ای (PCC)، که یعنی فرد یک دوره با گواهی ACSTH یا ACTP در سطح PCC گذرانده است و در آن دوره انطباق صلاحیت‌های او با استاندارد ICF‌ بررسی و تأیید شده است و ۵۰۰ ساعت هم به صورت عملی کوچ کرده است.
  • مدرک کوچ خبره (MCC)، که یعنی فرد یک دوره هم‌سطح و مورد‌ تأیید دیگر را گذرانده است و ۲۵۰۰ ساعت هم به صورت عملی کوچ کرده است.

باید یادآوری شود که سنجش نهایی برای صدور مدرک تأییدیه توسط خود فدراسیون بین‌المللی کوچینگ انجام می‌شود. این سنجش، یک آزمون چند گزینه‌ای (CKA) است که ۱۱ صلاحیت فرد را می‌سنجد. برای قبولی در آزمون باید به ۷۰ درصد سوالات جواب درست داد.

یازده صلاحیت کوچ طبق استاندارد فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

۱ احترام به دستورالعمل‌های اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای.
۲ایجاد یک قرارداد کوچینگ: درک آنچه مورد نیاز است و توافق با مراجع جدید بر سر روند و رابطه کوچینگ.
۳ایجاد جوی از اعتماد و احترام متقابل.
۴ ایجاد یک رابطه خودانگیخته با مراجع از طریق ارتباط گشوده، منعطف و اطمینان‌بخش.
۵ گوش کردن دقیق به آنچه گفته می‌شود و آنچه گفته نمی‌شود و تشویق مراجع به ابراز خود.
۶پرسیدن سوالات مرتبط که اطلاعات ضروری را آشکار نماید.
۷ انجام ارتباط مستقیم و غیر مستقیم.
۸توانایی یکپارچه‌سازی دقیق و بررسی چندین منبع اطلاعاتی و ارائه پیشنهاداتی که به مراجع کمک می‌کند به اهداف تعیین شده‌اش برسد.
۹با هم ایجاد کردن فرصت‌هایی برای یادگیری مستمر در جلسات کوچینگ و موقعیت‌های روزمره، به نحوی که اقدامات جدیدی انجام پذیرد که نتایج مطلوب را تولید نماید.
۱۰برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری
۱۱توانایی تمرکز برآنچه برای مراجع مهم است و اجازه دادن که او مسئولیت اقداماتش را قبول کند.